Спеціальність 016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
7 0:0,4 Залік
(СО) 14 14 0,9:0,9 Немає
14 14 0,9:0,9 Немає
14 28 0,9:1,8 Немає
32 2:0 Диф. залік
IT 8 8 16 0,5:0,5 Залік
Логопедія з практикумом 32 48 2:3 Немає
Математично-статистичні методи обробки даних емпіричних досліджень 16 16 1:1 Залік
Основи психологічної діагностики 16 32 1:2 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (спеціальність 016 “Спеціальна освіта”) 16 32 1:2 Іспит
Психологічна діяльність в особливих умовах 32 0:2 Залік
48 0:3 Залік
Основи ортопедагогіки 42 112 2,6:7 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 1:0 Залік
16 16 1:1 Залік
14 14 0,9:0,9 Залік
42 14 2,6:0,9 Іспит
28 14 1,8:0,9 Залік
Логопедія з практикумом 32 48 2:3 Іспит
Математично-статистичні методи обробки даних емпіричних досліджень 16 16 1:1 Іспит
Поведінкові та ресурсноорієнтовані психотерапевтичні технології 0:0 Залік
Поведінкові та ресурсноорієнтовані психотерапевтичні технології 0:0 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
14 16 0,9:1 Залік
Логопедія з практикумом 14 28 0,9:1,8 Немає
Форм. соц. компет. осіб з ПР 28 28 1,8:1,8 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
10 20 0,6:1,3 Залік
Логопедія з практикумом 10 10 0,6:0,6 Іспит
Основи роботи мовленнєвого терапевта 10 20 0,6:1,3 Іспит
Основи соціально-правового захисту особистості 34 0:2,1 Іспит
Робота з людьми з порушеннями емоційно-вольової сфери 10 0,6:0 Залік
Психологічний супровід людей з важкими комплексними порушеннями 10 20 0,6:1,3 Залік
20 30 1,3:1,9 Залік

 

Освітні програми

Освітньо-професійна  програма  Спеціальна освіта (2018)