Спеціальність 016 Спеціальна освіта

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
0:0 Немає

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
7 0:0,4 Залік
4 4 6 0,3:0,3 Залік
14 14 0,9:0,9 Залік
(СО) 14 14 0,9:0,9 Немає
14 14 0,9:0,9 Немає
14 28 0,9:1,8 Немає
IT 8 8 16 0,5:0,5 Залік
Логопедія з практикумом 32 48 2:3 Немає
Математично-статистичні методи обробки даних емпіричних досліджень 16 16 1:1 Залік
Основи ортопедагогіки 42 112 2,6:7 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (спеціальність 016 “Спеціальна освіта”) 16 32 1:2 Іспит
Психологічна діяльність в особливих умовах 32 0:2 Залік
14 14 0,9:0,9 Диф. залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
8 8 0,5:0,5 Немає
16 1:0 Залік
16 16 1:1 Залік
14 14 0,9:0,9 Залік
42 14 2,6:0,9 Іспит
28 14 1,8:0,9 Залік
Анатомія ЛОР 32 32 2:2 Залік
Логопедія з практикумом 32 48 2:3 Іспит
Математично-статистичні методи обробки даних емпіричних досліджень 16 16 1:1 Іспит
Ресурсні та поведінкові психотерапевтичні технології 0:0 Залік
ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З АУТИЗМОМ 32 32 2:2 Залік
8 0,5:0 Немає
8 8 0,5:0,5 Немає

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 12 1:0,8 Залік
14 14 0,9:0,9 Іспит
14 0,9:0 Немає
84 0:5,3 Залік
Логопедія з практикумом 14 28 0,9:1,8 Немає
Музикотерапія з практикумом та основами логоритміки 28 28 1,8:1,8 Іспит
Спецметодика логоритміки 016 Спеціальна освіта (денна форма/заочна) 14 0:0,9 Залік
Форм. соц. компет. осіб з ПР 28 28 1,8:1,8 Залік
8 20 0,5:1,3 Залік
14 14 0,9:0,9 Залік
Психологічний супровід дитини в інклюзивному просторі 28 28 1,8:1,8 Залік
Основи психопатології та психотерапії 42 40 2,6:2,5 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
10 20 0,6:1,3 Залік
10 0,6:0 Залік
Логопедія з практикумом 10 10 0,6:0,6 Іспит
Основи роботи мовленнєвого терапевта 10 20 0,6:1,3 Іспит
Основи соціально-правового захисту особистості 34 0:2,1 Іспит
Спецметодика логоритміки 016 Спеціальна освіта (денна форма/заочна) 20 0:1,3 Залік
Робота з людьми з порушеннями емоційно-вольової сфери 10 0,6:0 Залік
Психологічний супровід людей з важкими комплексними порушеннями 10 20 0,6:1,3 Залік

 

Освітні програми

Освітньо-професійна  програма  Спеціальна освіта (2018)