Кафедра початкової та дошкільної освіти

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Новини

Кафедра початкової та дошкільної освіти.

Там, де ми, там – перемога!

Кафедра початкової та дошкільної освіти  створена у 2013 році як кафедра початкової та корекційної освіти у структурі філологічного факультету. З 2015 року як самостійний структурний підрозділ розпочав роботу факультет педагогічної освіти і тоді ж набула самостійного статусу кафедра початкової та дошкільної освіти (в.о. завідувача кафедри на той час була Стахів Марія Олексіївна, канд. пед. наук, доцент).

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за двома напрямами:

 • початкова освіта (освітній рівень «бакалавр»)
 • дошкільна освіта (освітній рівень «бакалавр»),
 • початкова освіта (освітньо-професійна програма «магістр»)

Науково-педагогічний потенціал кафедри складають:

 • на постійній основі:

2 доктори наук;

6 кандидатів наук, доцентів;

9 викладачів та асистентів;

 • за сумісництвом:

1 доктор наук;

3 кандидати наук, доценти;

 • викладачів та асистентів.

   Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над розробкою наукових тем: «Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності» (0116U001693)  та «Педагогічна наука та освіта у класичному університеті: акмеологічний підхід» (0116U001694). На кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю 015 Професійна освіта, спеціалізація – теорія і методика професійної освіти.

          Викладачі кафедри займаються науковими дослідженнями, розробкою та вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, підготовкою підручників та навчальних посібників, наукових та науково-методичних публікацій з проблем дошкільної та початкової освіти; викладачі кафедри виступають опонентами докторських та кандидатських дисертацій, працюють над дисертаційними дослідженнями, готують відгуки про автореферати, рецензії на наукові та методичні праці, беруть участь у проведенні та роботі наукових конференцій, семінарів різного рівня.

          За період існування кафедри організовано:

 • дві Міжнародні науково-практичні конференції «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції» (2015 р., 2016 р.) у межах плану роботи факультету педагогічної освіти;
 • Першу студентську конференцію з нагоди річниці створення факультету педагогічної освіти «Сучасні погляди та актуальні проблеми педагогічної освіти», 24 березня 2016 р. (за матеріалами конференції видано збірник тез);
 • студентські олімпіади в межах факультету педагогічної освіти.

              На кафедрі організовуються теоретико-методологічні семінари, зустрічі, круглі столи, майстер-класи із вихователями дошкільних навчально-виховних закладів та вчителями початкової школи у контексті обговорення актуальних наукових, теоретико-практичних проблем дошкільної та початкової освіти; здійснюється тісна співпраця з відповідними кафедрами та факультетами Київського університету імені Бориса Грінченка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Ми приречені на успіх….

Співробітники

завідувачМАЧИНСЬКА Наталія Ігорівназавідувач
професорМАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА Лідія Василівнапрофесор
професорЧЕРЕПАНОВА Світлана Олександрівнапрофесор
доцентБІЛАН Олександра Іванівнадоцент
доцентВАСИЛЕНКО Ігор Ярославовичдоцент
доцентГАЙДУК Світлана Євгенівнадоцент
доцентДЕРКАЧ Юлія Ярославівнадоцент
доцентЛОЗИНСЬКА Світлана Вікторівнадоцент
доцент (сумісник)НОС Любов Степанівнадоцент (сумісник)
доцентПРОЦ Марта Орестівнадоцент
доцентСТАХІВ Марія Олексіївнадоцент
асистентНежура Тетяна Володимирівнаасистент
асистентБОЙКО Галина Олегівнаасистент
асистентБУЩАК Ігор Миколайовичасистент
асистентВОЙТОВИЧ Анна Юріївнаасистент
асистентГАРАСИМІВ Ярослава Юріївнаасистент
асистентДЕЛЕНКО Валентина Богданівнаасистент
асистентЖАРКОВА Роксолана Євгеніївнаасистент
асистентЗАДУНАЙСЬКА Юлія Володимирівнаасистент
асистентКОБИЛЕЦЬКА Людмила Володимирівнаасистент
асистентКОС Леся Володимирівнаасистент
асистентКРОХМАЛЬНА Галина Іванівнаасистент
асистент (сумісник)ЛАХ Мар'яна Романівнаасистент (сумісник)
асистентЛУЩИНСЬКА Олена Володимирівнаасистент
асистентНАЗАРУК Любов Михайлівнаасистент
асистентНОВОСЕЛЬСЬКА Надія Тадеївнаасистент
асистентРОСТИКУС Надія Петрівнаасистент
асистентСІРАНТ Неля Петрівнаасистент
асистентТАБАКА Ольга Миронівнаасистент
асистентШОЛОВІЙ Марія-Тереза Ігорівнаасистент
лаборантГАЛЬЧИШАК Ірина Іванівналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладОГОЛОШЕНО КОНКУРСИ

16.03.2017 | 10:18

Шановні студенти та  аспіранти факультету  педагогічної освіти!
ОГОЛОШЕНО  КОНКУРСИ

на отримання стипендій на навчання /стажування  у Варшавському університеті (Польща) в рамках програми  ERAZMUS+  упродовж 5 місяців у першому семестрі 2017-2018 н.р.

 

на отримання стипендії ім. Богдана і Наталії   Ґолемби Альбертського університету  (Канада)  на навчання  упродовж 4 місяців  у  першому семестрі  2017-2018 н.р.

 
 
Детальна  інформація

на сайті відділу міжнародних  зв’язків  ЛНУ імені Івана Франка http://international.lnu.edu.ua
на сайті факультету педагогічної  освіти  http://pedagogy.lnu.edu.ua/potochni-konkursy-prohramy-erazmus-ka-1-navchalna-kredytna-mobilnist

 
Деканат

Читати »

Світло Шевченкового Слова

11.03.2017 | 17:15

В одній давній притчі мудрець вів бесіду з царем.
 – Яке світло має людина? – запитав цар.
   – Сонячне світло, царю!
 – А коли сонце зайшло, яке світло має людина?
– Тоді місяць їй за світло.
 – А коли зайшли сонце і місяць?
 – Вогонь є світлом.
  – А коли зайшло сонце, зайшов місяць і згас вогонь, що має за світло людина? – допитується цар.
– Мова слугує їй світлом… Царю, людина йде туди, де чує слово…
 – А коли зайшло сонце, нема місяця, згас вогонь і запала тиша...

Читати »